Novetat

Hem posat en circulació un nou membre de la nostra flota de vehicles. Es tracta d'un nou conjunt de tractora i banyera que permetrà ampliar la nostra capacitat de transport tant pel que fa al servei de materials a clients finals, com al subministrament de matèries primeres que necessitem per processar i produir els nostres àrids classificats. Es tracta d'un vehicle equipat amb l'última generació de motors Euro 6, que garanteix l'acompliment dels controls més riguros de respecte mediambiental, tant en eficiència energètica com en l'emissió de gasos. Per altra banda, disposa d'unes prestacions de tracció, potència i seguretat que asseguren una feina ben feta inclús en les condicions més desfavorables del terreny.

Aprofitant aquesta incorporació, també hem renovat la imatge del nostres vehicles antics amb una nova retolació que millora la seva uniformitat i reforça la nostra identitat corporativa, reflectint el nostre interès per oferir professionalitat i compromís amb els nostres clients.

...................................................................................................................

 

 

Més de 40 anys al sector

Des de l'any 1965, quan tot just començava la manipulació dels àrids per mitjants mecànics al nostre país, la nostra empresa va començar la comercializació d'àrids directament al camp. En els inicis, les tècniques de classificat per garbells vibrants, van assentar la base per als processos actuals, els quals s'han anat complementant amb els avenços tecnològics en benefici de la producció y la qualitat del producte final. Entre alguns d'aquests avanços, trobem els sistemes de rentat, tant d'arenes com de graves per ciclonat i recuperadors de fins, o tròmels rentadors per fricció, amb els seus corresponents circuits de depuració de les aigues i separació de llots.

Així doncs, ens trobem, en el moment actual, amb una experiència que ens aporta un valor afegit a la gestió dels processos productius i a la oferta de serveis al client, que es tradueix en un tracte professional i personalitzat per cada situació que es pugui plantejar.