Sauló grabellat 0-5

   

Granulometria: de 0 mm a 5 mm.

En jardineria és apte com a capa d'acabat compactada en zones transitables a peu, com per sembra, sub-base per gespa,...etc.