Arena Rentada 0-2

   

Granulometria: de 0 mm a 2 mm.

Sorra molt fina i molt neta. Ideal per feines de paleta de gran qualitat, com arrebossats, obra vista,...etc.També molt apreciada per a sorrals infantils o com a corrector drenant en mescles de sustrats per gespa en jardineria.