Transport

Segons la necessiat de cada comanda, fem entrega de materials, a dojo o envasats, a qualsevol punt de la nostra geografia. Es fa un estudi del vehícle adient per a cada situació i es gestiona la flota convenient per satisfer el compliment del transport en funció de la ubicació, fluxe, accessos...etc.

 

...................................................................................................................

 

Envasat

La tendència en els darrers anys és que la manipulació dels materials de la construcció es gestioni de manera més eficient i això ens porta a que, actualment, les feines de paleta s'hagin mecanitzat en bona part. Amb l'envasat en "Big-bags", una grua pot posar una gran quantitat de material en punts de difícil accés per altres mitjants mecànics, com mini excavadores, i sense l'esforç que representa la manipulació manual.

Nosaltres ja fa anys que donem la possibilitat d'envasar qualsevol dels nostres materials en sacs nostres o dels nostres clients.

...................................................................................................................